Gemini Audyt

Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresu audytu sprawozdań finansowych oraz innych usług zastrzeżonych w przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów. Świadczymy również usługi księgowe oraz usługi doradztwa z zakresu rachunkowości.

Gemini Audyt tworzą biegli rewidenci Karolina Totko oraz Emilia Sawicka. Prowadzimy działalność w ramach dwóch podmiotów:

  • Gemini Audyt Totko Sawicka – Biegli rewidenci spółka partnerska, wpisana na listę firm audytorskich pod nr 4108
  • Gemini Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana na listę firm audytorskich pod nr 3283