Usługi audytorskie

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IAS/IFRS). Usługi te obejmują w szczególności:

 • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
 • badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych
 • badanie historycznych informacji finansowych

 

Inne usługi poświadczające

Wykonywane przez nas inne usługi poświadczające i atestacyjne obejmują m.in.:

 • badanie planów połączeń, podziału lub przekształceń spółek, badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
 • wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi
 • audyt OZE
 • audyt w zakresie emisji gazów cieplarnianych
 • audyt projektów finansowanych ze środków publicznych
 • realizację wybranych procedur audytorskich uzgodnionych z Klientem
 • kompilacja informacji finansowych, m.in.: sporządzanie sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych

Usługi doradcze

Doradztwo księgowe i inne usługi

W ramach usług doradczych oferujemy m.in. następujące usługi:

 • opracowanie i aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości
 • analiza wybranych problemów rachunkowych
 • wsparcie w procesach sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • wsparcie w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych
 • wsparcie przy implementacji MSSF
 • opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej
 • bieżące doradztwo rachunkowo – księgowe

 

Doradztwo finansowe

Doradztwo obejmujące m.in.:

 • due diligence finansowy
 • przygotowanie biznes planów (na potrzeby pozyskania inwestora lub innego źródła finansowania)
 • przygotowanie modeli finansowych
 • ocena projektów inwestycyjnych

Usługi księgowe

Doradztwo księgowe i inne usługi doradcze

W ramach usług księgowych oferujemy m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu zarówno systemu księgowego klienta lub własnego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF w polskiej i angielskiej wersji językowej
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych zgodnie z zasadami grupy kapitałowej
 • sporządzanie raportów dla zarządu, rady nadzorczej, właścicieli jednostek powiązanych

Jeżeli chcielibyście Państwo zapytać o szczegóły dotyczące naszej oferty,
prosimy o kontakt.

Nasza strona używa plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Informujemy, że ustawienia tych plików można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.