Usługi doradcze

image

Doradztwo księgowe i inne usługi

W ramach usług doradczych oferujemy m.in. następujące usługi:

 • opracowanie i aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości
 • analiza wybranych problemów rachunkowych
 • wsparcie w procesach sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • wsparcie w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych
 • wsparcie przy implementacji MSSF
 • opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej
 • bieżące doradztwo rachunkowo – księgowe

Doradztwo finansowe

Doradztwo obejmujące m.in.:

 • due diligence finansowy
 • przygotowanie biznes planów (na potrzeby pozyskania inwestora lub innego źródła finansowania)
 • przygotowanie modeli finansowych
 • ocena projektów inwestycyjnych