O nas

Gemini Audyt | Totko Sawicka Biegli Rewidenci

jest podmiotem świadczący profesjonalne usługi z zakresu audytu sprawozdań finansowych, innych usług zastrzeżonych w przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów. Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Spółka Gemini Audyt wpisana jest do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3861.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz wielu innych usługach doradczych z zakresu finansów i rachunkowości. Zaletami świadczonych przez nas usług jest bliska współpraca z jednym z biegłych rewidentów oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się w trakcie wykonywania zlecenia.

Gemini Audyt tworzą biegli rewidenci Karolina Totko oraz Emilia Sawicka.

Profesjonalizm

Gemini Audyt to zespół stworzony przez profesjonalistów, którzy przez ostatnich kilkanaście lat zdobywali doświadczenie i wiedzę w największych globalnych firmach doradczych. Widzimy swoją rolę jako tworzenie Państwu wartości dodanej poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w sposób efektywny i kompetentny.

Solidność

Współpracę z nami proponujemy bezpośrednio tylko i wyłącznie tym podmiotom, którym jesteśmy w stanie zaproponować obsługę najwyższej jakości. Pozwala nam to na uniknięcie sytuacji, w których konieczne byłoby zlecanie prac bądź projektów podwykonawcom, gdyż brak zaangażowania i w konsekwencji niska jakość jest dla nas niedopuszczalna.

Elastyczność

Niezależność, mobilność i brak korporacyjnych ograniczeń pozwalają nam proponować Państwu optymalne i często niestandardowe rozwiązania. Naszym standardem jest bieżąca współpraca z Państwem która ma zapobiec powstawaniu problemów, bądź ich efektywne rozwiązywanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu elastyczne warunki współpracy.