Gemini Audyt Totko Sawicka – Biegli rewidenci Sp.p.
Firma audytorska nr 4108
Siedziba: ul. Żmigrodzka 93B/lok.7
51-130 Wrocław | Polska
KRS 0000644307 | NIP 8952100670
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Gemini Audyt Sp. z o.o.
Firma audytorska nr 3283
Siedziba: ul. Żmigrodzka 93B/lok.7
51-130 Wrocław | Polska
KRS 0000162705 | NIP 9271819751
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakladowy: 50.000 zł